VVS Centret Skjern A/S er en moderne VVS-forretning med respekt for fortiden, styr på nutiden og blik for fremtiden.

Det hele startede som et smedefirma i 1900 - og i alle årene har det været godt håndværk og evnen til at tilpasse os nye udfordringer, nye arbejdsmetoder og nye produkter, der har været bærende.

I 1947 overtog Ingvard Hansen forretningen, der siden har udviklet sig fra at være landsmedie til at blive en moderne VVS-forretning - fra 1970 med næste generation, Tommy Hansen, som indehaver.

I dag er VVS Centret Skjern A/S en vidt forgrenet virksom-
hed med 28 ansatte og med store og små opgaver inden
for en række kundeområder:

• Erhverv
• Institutioner
• Boligforeninger
• Private husstande

VVS Centret Skjern A/S har tradition for godt håndværk. Meget er sket - men det har ikke ændret sig.