I VVS Centret Skjern A/S tager vi begrebet service alvorligt. Og service er kun rigtig service, hvis den er til rådighed, når der er behov for det. VVS Centret Skjern A/S er en del af en lokal vagtordning. Det betyder, at vi kan kontaktes døgnet rundt og altid er den varme linje til en VVS-instal-
latør her og nu.